Prevenirea riscurilor profesionale

Direcţia de macarale Usabiaga, SA / SL Usabiaga Demolarile ratifice a politicii privind acţiunea în următoarele Sanatate si Securitate, care se aplică în toate serviciile care urmează să fie efectuată, pentru toţi angajaţii săi şi instalaţii ale companiei:

Viaţa, integritatea fizică şi sănătatea lucrătorilor, ale căror drepturi sunt protecci6n trebuie să fie o constantă a vieţii de zi cu zi pentru noi toţi la MACARALE Usabiaga, SA şi Usabiaga demolari SL, şi mai ales celor care, într-unul sau un alt nivel în oricare loc de muncă, care îşi exercită controlul. MACARALE activitate Usabiaga SA / demolare Usabiaga SL, definite în domeniul de aplicare al Integrat Calitate-Mediu-Prevenci6n, ne obligă să considerăm că oamenii sunt cel mai important activ al companiei noastre. Macarale sunt vehicul ", dar oamenii sunt cei care le conduc. Scopul nostru este de a stabili o politică de prevenire ghid ne spre un model de IJrevenci6ncientífica. intearal. V inteqrada lJarticilJativa. Bazat pe principiul că toate accidente, incidente şi boli profesionale pot şi ar trebui evitate, compania se angajează să asigure un nivel ridicat de siguranţă şi sănătate la locul de muncă, nu se limitează numai să respecte normele în vigoare legislaci6n, dar luarea de măsuri pentru ridicarea nivelului de lucrători protecci6n marcat de lege, ori de câte ori este posibil şi necesar.

Acest angajament va fi exprimat deschis, şi este unul dintre principalele obiective marcate în politica generală a companiei. Linia de centru de comandă şi de a spori integraci6n ia de securitate în toate activităţile noastre, de instituire a unui principiu de bază că productivitatea îmbunătăţită este realizat cu o mai mare securitate, pentru că noi nu trebuie să uităm că de conservare a resurselor materiale şi umane este o cheie pentru a reduce costurile.

Pentru a promova un comportament sigur în activităţile desfăşurate "Ollada, oferă angajaţilor orice informaţii existente cu privire la riscurile inerente în munca lor şi să fie instruit în mass-media şi direcţii pentru conectarea prevenci6n şi protecci6n în adecvate. În mod similar, aceasta va promova participarea tuturor angajaţilor în probleme legate de risc prevenci6n la locul de muncă, pentru că le cunosc în profunzime mai multe detalii cu privire la sarcinile pe care le îndeplinească şi, prin urmare, sunt cele mai potrivite de brainstorming cu privire la modul mai sigur de a efectua / ca afară.
Unul dintre obiectivele de riscurilor profesionale este Prevenci6n to prevenci6n mejorarcontinuamente pe realizarea unei îmbunătăţiri în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi reducci6n de risc la locul de muncă, de cercetare sau dezvoltarea unor noi forme de protecci6n şi structuri eficiente promoci6n prevenci6n.

De asemenea, să fie încurajate că producătorii, importatorii şi furnizorii informaci6n furnizeze toate informaţiile necesare pentru utilizarea şi manipularea de maşini care îşi desfăşoară activitatea MACARALE Usabiaga SA / demolare Usabiaga SL, care este uneori exclusiv, ASF şi echipamente, produse , materii prime şi produse de lucru utile fără riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, ASF îndeplinirea MACARALE Usabiaga SA / SL demolari Usabiaga obligaţiilor de raportare cu privire la lucrătorii în realizarea tuturor acestor obiective, resursele alocate necesare şi ar trebui să fie planificate în mod corespunzător utilizaci6n acestora.

Semnat:

  • Jose Francisco Usabiaga
    Management.